HP Deskjet D2545 Printer Help

background image

HP Deskjet D2500 series

Windows-help

background image

HP Deskjet D2500 series

Help bij HP Photosmart-software

background image

© 2007 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Kennisgeving van Hewlett-
Packard Company

De informatie in dit document kan
zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
Alle rechten voorbehouden.
Vermenigvuldiging, bewerking of
vertaling van dit materiaal is verboden
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Hewlett-Packard,
tenzij dit is toegestaan krachtens de
wetten op het auteursrecht.
De garantie voor HP producten en
services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende
producten en services. Niets in dit
document mag worden opgevat als
aanvullende garantiebepaling. HP kan
niet aansprakelijk worden gehouden
voor technische of redactionele fouten
of omissies in de verklaringen.

Handelsmerken

Windows en Windows XP zijn in de V.S.
geregistreerde handelsmerken van
Microsoft Corporation. Windows Vista
is een gedeponeerd handelsmerk of
handelsmerk van Microsoft Corporation
in de Verenigde Staten en/of andere
landen.

Toegankelijkheid

Uw HP printer beschikt over een aantal
functies die het apparaat toegankelijker
maken voor mensen met een handicap.

Visueel

De printersoftware is via de
toegankelijkheidsopties en -functies
van Windows toegankelijk voor
slechtzienden of gebruikers met een
visuele handicap. Ook worden de
meeste technologische
hulpprogramma's zoals schermlezers,
braillelezers en spraak-naar-tekst
toepassingen ondersteund. Voor
gebruikers die kleurenblind zijn,
beschikken de gekleurde knoppen en
tabs in de software en op de HP printer
over tekstlabels en pictogrammen die
de vereiste actie aangeven.

Mobiliteit

Voor gebruikers met
mobiliteitsproblemen kunnen de
functies van de printersoftware worden
uitgevoerd via toetsenbordopdrachten.
De software ondersteunt ook
toegankelijkheidsopties van Windows
zoals Plaktoetsen, Schakeltoetsen,
Filtertoetsen en Muistoetsen. Ook
gebruikers met beperkte kracht en een
beperkt bereik kunnen de

printerkleppen, knoppen, papierladen
en papiergeleiders bedienen.

Ondersteuning

Voor meer informatie over de
toegankelijkheid van dit product en het
streven van HP om de toegankelijkheid
te optimaliseren, kunt u terecht op de
website van HP:

www.hp.com/

accessibility

.